Budoucnost

Žel, nejen události současné, ale i události dávno zapomenuté, přináší neblahé svědectví, že lidský druh nemá předpoklady ke kosmickým cestám. Lidé se sami rozhodli, že moudrost ke svému životu nepotřebují. Jaká bude budoucnost? Budoucnost bude jistě skvělá, lidé v ní ale být nemusí. Nevím jak lidé dopadnou. Jen vím, že samotný život i rozum má před sebou pouze jedinou cestu, cestu ke hvězdám. První krok jsem učinil, a ve vesmíru není síla, která by ho dokázala vrátit.

Tomáš Kocourek