Zkouška magnetického štítu

(Tomáš Kocourek: návrh z roku 1989, foto z roku 2011):

Podmínky:

Energie iontů přibližně 1 keV

Tlak 0,1 Pa

Plyny: dusík, kyslík, argon

Proud cívkou 900 A

 

Dle hrubého odhadu z nepřímého působení iontů (poškození povrchu), lze usoudit, že magnetické pole i takto malé cívky odkloní přes 95% iontů. Žádná siločára magnetického pole neprotíná povrch cívky - prstence, proto ionty i elektrony sledující magnetické siločáry míjí cívku - prstenec. Při předpokládaných rozměrech hvězdoletu a tedy i rozměrech cívky - obytné prstencové části hvězdoletu, lze očekávat odklon naprosté většiny elektricky nabitých částic, které dle dosavadních teorií, představují největší část kosmického záření.

Foto 1. Cívka bez proudu.

Foto 2. Cívka s proudem.