Zkouška plasmového motoru = Pulsní Laserový Pohon

(Tomáš Kocourek: návrh z roku 1996):

Plasmový motor dosahuje:

specifický impuls Isp = 90 000 Ns/kg

tah = 0,1 N

 

Zvětšení motoru umožňuje zvýšit tah i účinnost, ale i s použitím nejlepší známé techniky není celková účinnost vysoká (do 30%) a vyžaduje tudíž velký příkon elektrické energie a chlazení. Další problém je životnost motoru a ikdyž specifický impuls lze ještě zvýšit, pro mezihvězdné cesty je tento koncept nedostatečný.

Foto. Zkouška plasmového motoru ve vakuu (úsťová část).

Praktické předvedení plasmového motoru = Pulsního laserového pohonu

(Tomáš Kocourek: 2014):

UF laser: 50 Hz, 25 W

Hodnoty specifického impulsu Isp = 0 - 50 000 Ns/kg

Hodnoty tahu = 0 - 0,05 N

Video. Demonstrace funkce plasmového motoru na vzduchu (uvedení do pohybu demonstračního tělesa).