Hvězdolet
Právě se chystá:

Podpořte na Startovači:

startovac.cz

Děkujeme!

 

Projekt naučné stezky s astronomickou tematikou

   

Planetární stezka údolím Vltavy

  

Tomáš Kocourek

 Petr Tomek

 Jan Storm

 

  

Planetární stezka

Planetární stezka je typem naučné stezky, která představuje model naší sluneční soustavy. V České republice je již v současnosti několik planetárních stezkek. První se nachází v Hradci Králové, další byste našli v blízkosti obce Potštejn a jinou u města Proseč. Planetární stezky mívají obvykle měřítko 1 : 1000 000 000 a velmi různé provedení zobrazení planet. V Potštejně jsou planety pouze zobrazeny na informačních tabulích, v Hradci Králové jsou planety představovány kuličkami odpovídající velikosti, v Proseči jsou modely dokonce barevné. Navrhovaná povltavská planetární stezka je ale inspirována tou z Hradce Králové.

 

 

Povltavská planetární stezka

Planetární stezka je plánována podél již existující cyklostezky a zároveň i pěší procházkové stezky údolím Vltavy, mající počátek v Praze a končící u obce Máslovice a na protějším břehu u města Libčice nad Vltavou.

Vybudování planetární stezky údolím Vltavy dává projektu možnosti, které jiné planetární stezky u nás nemají, tj. přibližně 4 km téměř přímé cesty a většinou s možností volného výhledu na vnitřní tělesa sluneční soustavy.

Stezky bývají zpravidla budovány tak, aby vzdálenost, kterou chodec urazí po trase, odpovídala poměrné vzdálenosti mezi kosmickými objekty. To znamená, že výsledná trasa bývá různě zakřivená či stočená. Při rozměrech, které takový model má často ani jiný způsob realizace není možný. Ani v případě planetární stezky vedoucí údolím Vltavy tomu nebude jinak. Vzhledem k tomu, že projekt počítá i s transneptunickými tělesy, může poslední z těchto těles (Sedna) ležet až 13,4 km daleko. Ovšem nikoli v přímém směru.

Pro názornost je ale podstatné, že osm velkých planet naší soustavy bude ležet mezi Bohnickým údolím a ohybem řeky u Klecánek, takže alespoň v této části bude umístění planet a Slunce na dohled téměř přímo.

Planetární stezka údolím Vltavy by se od ostatních podobných projektů měla odlišovat především rozsahem a podrobností provedení, do něhož budou zahrnuty i trpasličí planeta Ceres, větší (Galileovy) měsíce planety Jupiter, měsíce planety Saturn, měsíce planety Uran, Neptunův měsíc Triton, Pluto s Cháronem a některá tělesa nacházející se za jeho oběžnou drahou. Celkem 17 zastávek, viz tabulka a fotodokumentace:

   

Tabulka sumarizující 17 zastávek

s velkými objekty Sluneční soustavy, jejich velikost a vzdálenost od Slunce (nebo v případě měsíců od planety). 

 

průměr (mm)

vzdálenost (m)

1) Slunce

 1392

0

2) Merkur

 4,9

58

3) Venuše

 12,1

108

4) Země

 12,8

150

Měsíc

3,5

0,38

5) Mars

 6,8

228

6) Ceres

 1

414

7) Jupiter

 143

778

Io

3,6

0,42

Europa

3,1

0,67

Ganymed

5,3

1,07

Callisto

4,8

1,88

8) Saturn

 120,5

1427

 

prstence   184-235   244-274

Tethys

1,1

0,29

Dione

1,1

0,38

Rhea

1,5

0,53

Titan

5,2

1,22

Japetus

1,4

3,56

9) Uran

 51,1

2871

Ariel

1,2

0,19

Umbriel

1,2

0,27

Titania

1,6

0,44

Oberon

1,5

0,58

10) Neptun

 49,5

4498

Triton

2,7

0,35

11) Orcus

 1

5882

12) Pluto

 2,3

5893

Charon

1,2

0,02

13) Haumea

 1,9

6428

14) Quaoar

 1

6489

15) Makemake

 1,4

6779

16) Eris

 2,3

10129

17) Sedna

 1,5

13455

 

Dopravní spojení

Výhodou jak pro návštěvníky, tak pro údržbu Planetární stezky údolím Vltavy je to, že je celá vedena podél trati a v místech význačných zastávek se nacházejí přívozy.

Počátek stezky je plánován 150 metrů od konečné zastávky „Zámky“ autobusu č. 236. Druhou možností dopravy je 300 metrů vzdálený přívoz „Sedlec - Zámky“ (kde se nalézá i restaurace „Hospůdka u přívozu“) ke kterému je možné se dostat buďto autobusem č. 340 a 350, stanice „Sedlecký přívoz“, nebo příměstským vlakem (vyjíždějícího z Masarykova nádraží směr Kralupy nad Vltavou) do stanice „Praha-Sedlec“.

Počátkem stezky je model Slunce v měřítku jedna ku miliardě (koule s průměrem 1,4 m). Poslední velké planety Sluneční soustavy (Uran a Neptun) jsou ve vzdálenosti 3 a 4,5 km kde je možnost dalšího dopravního spojení. Tj. ve vzdálenosti 3 km (od počátku stezky) se nalézá přívoz „Klecánky - Roztoky“ (s občerstvením), odkud se lze dostat na vlakové nádraží „Roztoky u Prahy“. O dalších 500 m dále je stanice autobusu č. 371 „Klecany, Klecánky“. O 7 km dál, za trpasličími planetkami Pluto, Haumea, Quaoar a Makemake, spojuje oba břehy řeky přívoz „Úholičky“ u stejnojmenné vlakové stanice. Na 9 kilometru stezky, před trpasličí planetou Eris, je možné využít mostu v Řeži, k vlakové zastávce „Řež“.

Planetární stezka končí na 13,5 km planetkou Sedna, nedaleko přívozu „Máslovice - Libčice nad Vltavou“ (s občerstvením), u vlakové zastávky „Libčice nad Vltavou“ opět s dobrým spojením do centra Prahy (Masarykovo nádraží).

 

 

Technické provedení

Při technickém provedení kladou navrhovatelé důraz na nízkou cenu a snadnost oprav.

Proto nebyly jako hlavní nosné části voleny plastové ani kovové či dřevěné sloupky ukotvené pomocí betonu, ale zemní vruty, které mají dostatečnou odolnost samy o sobě a jejich usazení lze i následně ještě zpevnit.

Samotné modely objektů jsou navrženy jako soustružené z odolného kovu, s výjimkou  největší (Slunce) jež bude mít za základní materiál pěnový beton (pro nižší hmotnost cca 300 kg). Slunce bude spočívat přímo na zemi, zajištěné proti odvalení zemním vrutem. „Planety“   budou představovat kovové kuličky s průměrem od 1 mm do 140 mm, vysoustružené spolu s kovovými kužely, přivařenými na zemních vrutech (délka 1500 mm, tj. 500 mm zapuštěno do země a 1000 mm nadzemí). Pod každým modelem planety ponesou sloupky popisné kovové tabulky (viz schéma). 

Schéma Slunce: 50 cm závit pod zemí, 139 cm nadzemní část s modelem Slunce.

 Schéma sloupku: 50 cm závit pod zemí, 100 cm nadzemní část s modelem planety na vrchu a popisnou tabulkou z boku.

 

 

Možnost budování po etapách

Povltavská planetární stezka je proti svým obdobám plánována jako poměně podrobná. Výhodou však je, že nemusí být vybudována najednou. Její stavbu lze rozdělit do tří etap, které mohou být různě časově vzdáleny, protože i tak bude v každé fázi budování planetární stezka plnit svůj účel.

Tyto stavební etapy představují:

1.         etapa – Slunce, 8 planet a trpasličí planetky

2.         etapa – doplnění velkých měsíců planet

 

 

Časový horizont etap

Výroba Slunce cca 2 měsíce, výroba planet rovněž cca 2 měsíce. Umístění na stezku (doprava a zemní práce) cca 2 týdny.

 

 

Údržba

Údržba planetární stezky bude prováděna pravidelně členy Kosmo Klubu z.s. a dalšími dobrovolníky.

 

 

Financování

Projekt bude zafinancován prostřednictvím crowdfundingové kampaně (vedé na: https://www.startovac.cz/projekty/planetarni-stezka-udolim-vltavy/) a to v takovém rozsahu, jaký dovolí její úspěšnost. Vedení crowdfundingové kampaně i případné jiné způsoby financování budou vedeny jménem Kosmo Klubu z.s.

 

 

Rozpočet

Uvedený rozpočet ukazuje pouze náklady na samotnou realizaci, nikoli náklady spojené se získáním prostředků. Slunce: 25 000 Kč forma, 1,5 m3 betonu, armovací tkanina, beton, zemní vrut, barva, informační tabulka, svařování, šrouby, doprava. Planeta: 2 000 Kč x 31 = 62 000 Kč zemní vrut, polotovar planety, barva, informační tabulka, svařování, šrouby, doprava. Celkem 87 000 Kč + cca 20% na výlohy spojené s poplatky a upomínkovími předměty při vedení sbírky na: https://www.startovac.cz/projekty/planetarni-stezka-udolim-vltavy/ .

 

 

Fotodokumentace výběru vhodných míst

Mapa – celkový přehled (fotomapa):

fotomapa

 

Na fotkách je vždy zobrazeno místo předpokládaného umístění „sloupku“ (o výšce cca 100 cm) s planetou a informační cedulkou. Slunce o velikosti 139 cm je umístěno samostatně vedle informační cedulky:

1) Slunce (pro lepší představu je na předpokládané místo vložená malba „Slunce“ ø139 cm):

IMG_0161

2) Merkur:

DSCF5446

3) Venuše:

DSCF5447

4) Země a Měsíc:

IMG_0165

5) Mars:

DSCF5449

6) Ceres:

DSCF5453

7) Jupiter a jeho měsíce Io, Europa, Ganymed, Callisto

DSCF5455

8) Saturn a jeho měsíce Dione, Rhea, Titan, Japetus

DSCF5456

9) Uran a jeho měsíce Ariel, Umbriel, Titania, Oberon

DSCF5459

10) Neptun a jeho měsíc Triton

DSCF5462

11) Orcus

DSCF5464

12) Pluto a jeho měsíc Charon

DSCF5466

13) Haumea

DSCF5467

14) Quaoar

IMG_0823

15) Makemake

IMG_0815

16) Eris

IMG_0214

17) Sedna

IMG_0797