Hvězdolet
Řešené úkoly:
Pulsní laserový pohon

(odkaz na video z přednášky)