Hvězdolet
Řešené úkoly:
Nostalgická budoucnost raketových nosičů

(odkaz na video z přednášky)