Hvězdolet
Sdružení:

Účast lidí by měla být zastřešena občanským sdružením, které by konkrétně upravovalo podmínky, práva a závazky členů.

Vše je zatím předmětem jednání. Uvedeny jsou některé základní body, jež by měly být zahrnuty do stanov:

Noví zájemci by mohli po nějaký čas (například 2 roky) neplatit členské příspěvky (nebo jen dobrovolný příspěvek).

Možná podoba financování je roční členský příspěvek ve výši několika % z příjmu člena.

Na činnosti spojené s vývojem, stavbou a provozem experimentálního zařízení by si měl člen vyhradit několik dnů do roka.

Užívání experimentálního zařízení (např. "hausbótu") by nemělo být členům časově nijak omezeno.

Sdružení by mělo financovat a zařizovat patentové řízení v případech důležitých objevů (vynálezů) jeho členů.

Sdružení by mělo být majitelem výše zmíněných patentů.

Finanční prostředky získané z patentů by měly být, stejně jako v případě finančních prostředků získaných z členských příspěvků, použity pouze pro dosažení hlavního cíle - hvězd.

Vystoupení ze sdružení je možné uskutečnit automaticky nezaplacením ročního členského příspěvku.

Nucené vyloučení ze sdružení by mělo být řešeno případ od případu, ale měli by se vždy vyjádřit všichni členi.

Aktivní členové:

Tomáš Kocourek

Gabriela Kocourková

Karel Kocourek

Zuzana Kocourková

Jan Kocourek

Iva Kocourková

A dále zatím jen více či méně vážní zájemci... ;-)