Tomáš Kocourek: návrh Sluncem urychlené sondy, z roku 2012:

Předneseno Jaroslavem Kousalem v bloku návrhů Kosmoklubu ve dnech 2. - 3. 7. 2012 na akci "Thinking Tomorrow" Advanced Concepts Team (ESA) uspořádané v Estecu:

 

 

 

Jiří Myška dále doplnil prezentaci o výpočty teoretické výtokové rychlosti vodíku (termodynamický výpočet ideálního plynu): tabulka hodnot i 2 diagramy pro nezávisle proměnnou tlak vně trysky a teplotu vodíku ve "spalovací komoře" při konstantním tlaku ve spalovací komoře 1 MPa: