modely raket

(odkaz na video ze stavby a létání modelů raket na astronomicko-kosmonautickém táboře "Vermírná odysea 2016" v Orlických horách)