Úkoly

Osídlení vesmíru znamená přenést do vesmíru celou lidskou civilizaci. Zde se ale hrstka lidí nemůže spoléhat na miliardy lidí pracujících na Zemi. Proto je třeba všechny lidské činnosti natolik zjednodušit a zefektivnit, aby je mohla vykonávat jen hrstka lidí na hvězdoletu nebo později v kolonii. Stanovení těchto minimálních limitů (kolik lidí je potřeba) teprve dá jasnou odpověď na technické nároky hvězdoletu.

Namátkou uveďme na čem je třeba zapracovat:

 

* Propagace vesmírných cest.

* Nabídnutí spolupráce lidem mající zájem o cestu ke hvězdám.

* Vytvořit snadnou a jednoduchou lidskou řeč.

* Vytvořit snadné a jednoduché písmo.

* Vytvořit jasné a jednoduché zákony společnosti.

* Vytvořit jednoduché matematické značení a definice.

* Vytvořit jednoduché fyzikální jednotky.

* Vytvořit jednoduché názvosloví pro všechny obory (pro matematiku, fyziku, chemii, biologii, medicínu, techniku, atd.).

* Vytvořit jasně formulované fyzikální a jiné zákony.

* Vypracovat systém vzdělávání, který minimalizuje časové nároky na studium.

* Vypracovat systém informací umožňující snadné studium a jejich použití.

* Mnohonásobně zvýšit produktivitu práce ve všech oborech (v průmyslu, zemědělství, obchodu, financích, školství, zdravotnictví, atd.).

* Vytvořit uzavřený biologický systém.

* Vyvinout potřebnou techniku pro uzavřený biologický systém.

* Vyvinout účinnější těžbu surovin.

* Vyvinout účinnější zpracování surovin.

* Vyvinout úplnou recyklaci materiálů.

* Vyvinout techniku s extrémně dlouhou životností.

* Vyvinout bezúdržbovou techniku.

* Vyvinout unifikovanou techniku schopnou zlepšení.

* Vyvinout tiché a bezpečné přístroje a zařízení.

* Objevit principy umožňující výrazně zlepšit účinnost technických a elektrických zařízení.

* Objevit principy efektivního urychlování hmotných těles na vysoké rychlosti.

* Vyvinout efektivní pohon hvězdoletu.

* Objevit principy umožňující výrazně zvýšit množství uchované energie.

* Objevit principy efektivního uchování energie.

* Vyvinout efektivní energetické zdroje hvězdoletu.

* Najít nejvhodnější materiály pro konstrukci hvězdoletu.

* Vyvinout nejvhodnější konstrukční řešení hvězdoletu.

* Objevit principy účinné ochrany proti různým formám záření.

* Vyvinout účinnou radiační ochranu.

* Nalézt jednoduché způsoby včasného odhalení nemocí ještě před jejími akutními projevy.

* Stanovit nejvhodnější životní podmínky (teplota, tlak, vlhkost, osvětlení, složení vzduchu, radiační pozadí).

* Nalézt schůdné a proveditelné řešení osídlení cizích světů.

...

* a mnoho dalších.