Řešené úkoly - výzkum

2) Získání námětů na první experimenty:

Návštěva "Tropical Islands Berlín" jako inspirace pro návrh uzavřeného systému z pohledu lidských potřeb.

Návštěva "Tropical Islands Berlín" proběhla ve dnech 1. a 2. dubna 2012: Relaxační uzavřené tropické prostředí

Další návštěva "Tropical Islands Berlín" proběhla ve dnech 6. a 7. dubna 2014: Relaxační uzavřené tropické prostředí

Další návštěva "Tropical Islands Berlín" proběhla ve dnech 19. a 20. srpna 2015: Relaxační uzavřené tropické prostředí

3) Návrh a realizace prvního experimentálního zařízení - místa, které by bylo tak příjemné, že by se tam lidé rádi vraceli:

Malý testovací obytný prostor s důrazem na maximální energetickou soběstačnost a testování základů konstrukce včetně návrhů uzavřeného biologického prostředí. Navrhovaná podoba prstencového hausbotu se nejvíce blíží předpokládané podobě obytné části hvězdoletu, která svojí rotací zajistí umělou přitažlivost.

4) Vývoj efektivního pohonu:

Tomáš Kocourek: návrh z roku 1996: Plasmový motor (Pulsní Laserový Pohon)

přednáška: Pulsní Laserový Pohon

5) Vývoj účinné radiační ochrany:

Tomáš Kocourek: návrh z roku 1989: Magnetický štít

6) Návrh výzkumu mezihvězdného prostředí:

Tomáš Kocourek: návrh Sluncem urychlené sondy, z roku 2012: předneseno Jaroslavem Kousalem v bloku návrhů Kosmoklubu ve dnech 2. - 3. 7. 2012 na akci "Thinking Tomorrow" Advanced Concepts Team (ESA) uspořádána v Estecu. Jiří Myška dále doplnil prezentaci o výpočty teoretické výtokové rychlosti vodíku: Sluncem urychlená sonda

7) Setkání vážných zájemců o práci na kosmických technologiích.

Setkání dne 21. 5. 2014:

Setkání dne 25. 6. 2014:

8) Biosféra Letní Tábor - pro nezájem zrušeno

Projekt je zaměřen na napodobení mimozemské základny, jejíž cílem je studium dlouhodobého (řádově desítky let) fungování téměř uzavřených prostředí a vývoj potřebných nástrojů pro jeho optimalizaci. Uzavřené biologické prostředí je zatím jen vysněný cíl spisovatelů vědeckofantastických příběhů, který se stal i náplní nemnoha vědeckých experimentů, ty byly však časově zpravidla velmi omezeny, což samo o sobě přineslo řadu dalších neřešitelných problémů. To mě přivedlo k nápadu vytvořit tento experiment na jiném základu, na základu veřejné otevřenosti. Tj. přizpůsobit Biosféru pro trochu rekreační a trochu vzdělávací zařízení všem zájemcům, kteří by se rádi krátkodobě zúčastnili experimentu. Tito lidé svojí přítomností budou představovat "biologickou zátěž" pro uzavřené prostředí, které má sloužit právě pro přežití lidí mimo planetu Zemi. Nejvhodnější skupinou se mi zdá školou povinná mládež, neboť o letních prázdninách často tráví 1-2 týdny na letních táborech. A právě tuto dobu, každoročně 1-2 týdny v letním období, by svojí přítomností (a nepředvídatelnou činností) mohli otestovat odolnost Biosféry. Jde o projekt dlouhodobý, desítky let, určený pro širokou veřejnou základnu. A z tohoto důvodu se mi jeví jako nejvhodnější financování přes veřejnou sbírku "Crowdfunding" vedenou na "Startovači". Díky Startovači jsme již realizovali úspěšný projekt "Planetární Stezka údolím Vltavy", což je naučná stezka představující zmenšený model sluneční soustavy. Jde o získání financí na stavbu Biosféry. Její další provoz plánuji s minimálními náklady z principu věci, tj. cílem je maximální soběstačnost a v nejlepším případě úplná soběstačnost.

Náčrt projektovaného zařízení pro studium uzavřených prostředí simulujících mimozemskou základnu.

Odkazy na sbírku projektu a přednášky:

Startovač

1. přednáška

2. přednáška

3. přednáška

1. video

2. video

3. video